Bli medlem

Gjennom medlemskap i Forbundet, Norges kristeligestudentforbund, blir du del av et fellesskap som tror at alle mennesker erskapt i Guds bilde med samme ukrenkelige verdi - en verdi som er uavhengig avkjønn, kjønnsidentitet og seksualitet. Og vi ønsker veldig gjerne å inkluderedeg i vårt fellesskap – her er det rom for hele deg!

Som medlem er du med på å spre Jesu radikale budskap somforteller om en solidarisk og kjærlig Gud som vil oss godt. Du er en del av åbryte ned stengsler med kjærligheten som redskap, og sammen bidrar du til åredefinere hva nestekjærlighet faktisk er og betyr.

Medlemskapet koster kun 50,- i året.

Kontakt oss

Takk! Din melding er sendt.