Starte lokalforbund

Har du lyst til å starte et lokalforbund?

Oppstart
Det eneste som trengs for å starte et lokallag er topersoner!

Når det er ordnet, kan du ta kontakt med oss på post@forbundet.noog si at du ønsker å starte lokalforbund.

Stiftelsesmøte
Når dere er to stykker som vil starte et lokalforbund sammenkan dere arrangere et stiftelsesmøte.

Et stiftelsesmøte er det møtet som formelt avtaler at detskal opprettes et lokalforbund, hva lokalforbundet skal hete, hvilke regler somskal gjelde for lokalforbundet og hvem som skal sitte i det første styret.

Følg disse stegene for å kalle inn til stiftelsesmøte:

Steg 1

Sette dato og klokkeslett for stiftelsesmøte.

Sjekk gjerne at dato passer. Sjekk dette med organisasjonsutvikler i administrasjonen eller send epost til post@forbundet.no.

Steg 2

Skrive innkalling til stiftelsesmøte.

Steg 3

Sende innkallingen til deres kontaktperson i administrasjonen eller på post@forbundet.no som sender denne ut til registrerte medlemmer i det geografiske området lokalforbundet skal dekke (Ofte kommunen dere tilhører).

Steg 4

  • Interimstyret (gruppen som har bestemt seg for å starte opp et lokallag) lager forslag på:
  • Semesterplan (hvilke arrangementer dere skal ha dette semesteret)
  • Ordstyrer: Hvem skal være ordstyrer?
  • Referent: Hvem skal være referent? Dersom ikke dette er bestemt før måtet, må dere bestemme det under møtet.

Administrasjonen gjør klart:

  • Budsjett
  • Utkast til stiftelsesprotokoll.

Steg 5

Gjennomføre stiftelsesmøtet!

Dere går igjennom sakslisten punkt for punkt og stemmer over de ulike sakene. Husk å skrive om sakene ble vedtatt enstemmig eller om det var noen mot.

Steg 6

Gi administrasjonen beskjed om at stiftelsesmøte er gjennomført.

Gratulerer med å ha startet er nytt lokalforbund i Norges kristelige studentforbund! Husk at dere alltid kan ta kontakt med administrasjonen dersom dere har noen spørsmål! 😊

Kontakt oss

Takk! Din melding er sendt.