Aktivitetsbank

Her finner du ulike ressurser som forslag til arrangementer og dokumenter til Bibel&Børst, BibelBabel, salmer og mye mer.

Bibel&

Den barmhjertige samaritan (Lukas 10:25-37)
«Innflytteren som bor hos dere» (3. Mosebok 19:34)
Migrant Justice Devotional (Bible studies for reflection and discussion, and prayers, on the topic of Migrant Justice. Created by Student Christian Movement in Canada.)

BibelBabbel

Bibelbabbel 1 – hele heftet i PDF

Bibelbabbel 1 – de ulike kapitelene brutt opp i hver sin del:
Om å lese bibeltekster – Jon Kristian Smidt
Bibelsyn og bibelbruk – Trond Skard Dokka
Skapelsen – Hans Kristian Solbu – 1. mosebok 1-2
Syndefallet – Hans Kristian Solbu – 1. mosebok 3
Gud ødelegger sitt skaperverk – Sara Moss-Fongen – 1. mosebok 7,10-24
Regnbuens pakt – Sara Moss-Fongen – 1. mosebok 9,8-17
Guds navn og Moses’ kallelse – Bjørn Olav Grüner – 2. mosebok 3,1-15
Innflytteren som bor hos dere – Torkil Hvidsten – 3. mosebok 19,34
De ti bud – Ingvild Yrke – 2. mosebok 20,2-17 og 5. mosebok 5,6-21
Jesu fødsel og familie – Halvor Moxnes – Matteus 1,18-25 og Matteus 13,53-58
Jesus og barna – Kathrine Intelhus Lind-Solstad – Markus 10,13-16
Jesus og Nikodemus – Trond Skard Dokka – Johannes 3,1-21
Den barmhjertige samaritan – Torkil Hvidsten – Lukas 10,25-37
Jesus hos Marta og Maria – Hilde-Anette Løvenskiold Grüner – Lukas 10,38-42
Ikke herske, men tjene – Camilla Winsnes – Matteus 20,20-28
Gud og keiseren – Beate Iren Lerdahl – Matteus 22,17-22
Brødunderet – Jesus metter 5000 – Hans Kristian Solbu – Markus 6,30-43
Arvesynd – Åste Dokka – Romerbrevet 5,12-19
Kvinner i Paulusbrevene – Marte Holm Simonsen – Rom. 16,1-7, 1. Kor. 11,4-5 og 14,33-35
Nattverdfellesskap – Anders Mikal Holen – 1. Korinterbrev 11,23-26
Elsk deres fiender – Torkil Hvidsten – Lukas 6,27-36

Bibelbabbel 1 er gitt ut av Forbundets teologismie, og hele heftet i fysisk format kan kjøpes her.

Messer, Bønner og Liturgier

Her finner du messer, bønner og liturgier som er utviklet av forbundere, i Forbundet, til ulike tider og anledninger. Alt materiale kan fritt brukes, enten i sin helhet, ved at det lånes utdrag, eller bare som inspirasjon.

Forbundsmesse (Dette er en standard forbundsmesse med nattverd, som har blitt brukt jevnlig i Forbundet i en årrekke)
Eucharist Mass (This is an English version of Forbundet’s «standard lithurgy»)
Fastemesse
Påskemåltidsmesse
Kveldsmesse
Høstmesse
Grønn messe
Kvinnemesse
8. mars-messe
Messe ved FNs internasjonale dag mot vold mot kvinner, 25. november
Messe ved FNs internasjonale dag mot vold mot kvinner, fra 2004
Messe uten ord
Forbundets inkluderende ekteskapsliturgi (fra 2009)

Hellige toner – Salmer og musikk

Bortom tid og rom og tanke (skrevet til Forbundets 100-årsjubileum i 1999)
WSCF Europe Songbook («Europaforbundet» sitt sanghefte)
Salme for Syria (av forbundsvenn Ingrid Brækken Melve)
Let my people go – Forbundsversjon
Fredens Gud, la det regne på oss med fred (palestinsk salme)

Kontakt oss

Takk! Din melding er sendt.