Aktivitetsbank

Her finner du ulike ressurser som forslag til arrangementer og dokumenter til Bibel&Børst, BibelBabel, salmer og mye mer.

Bibel&

Den barmhjertige samaritan (Lukas 10:25-37)
«Innflytteren som bor hos dere» (3. Mosebok 19:34)
Migrant Justice Devotional (Bible studies for reflection and discussion, and prayers, on the topic of Migrant Justice. Created by Student Christian Movement in Canada.)

BibelBabbel

Bibelbabbel 1 – hele heftet i PDF

Bibelbabbel 1 – de ulike kapitelene brutt opp i hver sin del:
Om å lese bibeltekster – Jon Kristian Smidt
Bibelsyn og bibelbruk – Trond Skard Dokka
Skapelsen – Hans Kristian Solbu – 1. mosebok 1-2
Syndefallet – Hans Kristian Solbu – 1. mosebok 3
Gud ødelegger sitt skaperverk – Sara Moss-Fongen – 1. mosebok 7,10-24
Regnbuens pakt – Sara Moss-Fongen – 1. mosebok 9,8-17
Guds navn og Moses’ kallelse – Bjørn Olav Grüner – 2. mosebok 3,1-15
Innflytteren som bor hos dere – Torkil Hvidsten – 3. mosebok 19,34
De ti bud – Ingvild Yrke – 2. mosebok 20,2-17 og 5. mosebok 5,6-21
Jesu fødsel og familie – Halvor Moxnes – Matteus 1,18-25 og Matteus 13,53-58
Jesus og barna – Kathrine Intelhus Lind-Solstad – Markus 10,13-16
Jesus og Nikodemus – Trond Skard Dokka – Johannes 3,1-21
Den barmhjertige samaritan – Torkil Hvidsten – Lukas 10,25-37
Jesus hos Marta og Maria – Hilde-Anette Løvenskiold Grüner – Lukas 10,38-42
Ikke herske, men tjene – Camilla Winsnes – Matteus 20,20-28
Gud og keiseren – Beate Iren Lerdahl – Matteus 22,17-22
Brødunderet – Jesus metter 5000 – Hans Kristian Solbu – Markus 6,30-43
Arvesynd – Åste Dokka – Romerbrevet 5,12-19
Kvinner i Paulusbrevene – Marte Holm Simonsen – Rom. 16,1-7, 1. Kor. 11,4-5 og 14,33-35
Nattverdfellesskap – Anders Mikal Holen – 1. Korinterbrev 11,23-26
Elsk deres fiender – Torkil Hvidsten – Lukas 6,27-36

Bibelbabbel 1 er gitt ut av Forbundets teologismie, og hele heftet i fysisk format kan kjøpes her.

Messer, Bønner og Liturgier

Her finner du messer, bønner og liturgier som er utviklet av forbundere, i Forbundet, til ulike tider og anledninger. Alt materiale kan fritt brukes, enten i sin helhet, ved at det lånes utdrag, eller bare som inspirasjon.

Forbundsmesse (Dette er en standard forbundsmesse med nattverd, som har blitt brukt jevnlig i Forbundet i en årrekke)
Eucharist Mass (This is an English version of Forbundet’s «standard lithurgy»)
Fastemesse
Påskemåltidsmesse
Kveldsmesse
Høstmesse
Grønn messe
Kvinnemesse
8. mars-messe
Messe ved FNs internasjonale dag mot vold mot kvinner, 25. november
Messe uten ord
Forbundets inkluderende ekteskapsliturgi (fra 2009)

Hellige toner – Salmer og musikk

Bortom tid og rom og tanke (skrevet til Forbundets 100-årsjubileum i 1999)
WSCF Europe Songbook («Europaforbundet» sitt sanghefte)
Salme for Syria (av forbundsvenn Ingrid Brækken Melve)
Let my people go – Forbundsversjon
Fredens Gud, la det regne på oss med fred (palestinsk salme)

Kontakt oss

Takk! Din melding er sendt.