Vårt formål

Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet blant ungdom, studenter og unge voksne. Vi samles om arbeid for Guds rike, til en felles innsats for fred, rettferdighet og likestilling.

Norges kristelige studentforbund (populært kalt «Studentforbundet» eller "Forbundet") er Norges eldste kristelige studentorganisasjon. Siden 1899 har vi vært et nytenkende og progressivt fellesskap av studenter. Fortsatt er vi et annerledes, provoserende og frigjørende alternativ til mange andre kristne miljøer.

Forbundet er studentstyrt og demokratisk, og rommer et bredt engasjement i en mangfoldig medlemsmasse. Det meste av aktiviteten foregår i lokalforbundene, som finnes over hele landet. Her er veien fra idé til handling kort. Vi har også flere samlinger årlig der forbundere fra hele landet møtes for å bli kjent og for å jobbe med saker som er viktige for oss.

Kontakt oss

Takk! Din melding er sendt.