Om Forbundet

Norges kristelige studentforbund (populært kalt «Studentforbundet» eller "Forbundet") er Norges eldste kristelige studentorganisasjon. Siden 1899 har vi vært et nytenkende og progressivt fellesskap av ungdom og studenter. Fortsatt er vi et annerledes, provoserende og frigjørende alternativ til mange andre kristne miljøer.

Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet blant ungdom, studenter og unge voksne. Vi samles om arbeid for Guds rike, til en felles innsats for fred, rettferdighet og likestilling.

Forbundet er studentstyrt og demokratisk, og rommer et bredt engasjement i en mangfoldig medlemsmasse. Vi samles til et fellesskap rundt nattverdsbordet, bak parolene på 1. mai, 8. mars og Pride, og i samværet som oppstår over kveldsmaten eller en øl.

Tverrkirkelig

Forbundet er økumenisk (tverrkirkelig) og tilhører World Student Christian Federation (WSCF), som har nasjonale studentbevegelser i nærmere 100 land over hele verden. Internasjonal solidaritet og økumenisk samarbeid er en viktig del av vårt arbeid.

Teologisk plattform

Med rom for hele mennesket – utdrag fra teologisk plattform

Over alle grenser

Vi tror på Den treenige Gud; Skaper, Frigjører og Livgiver, kjærlighet som overskrider grenser. Grenser mellom meningsleire, kulturer, trossamfunn og religioner – grenser mellom mennesker. Vi tror på en kjærlighet som sprenger grensen for det guddommelige – vi tror på en Gud som blir menneske.

Gjennom en fysisk tilstedeværelse i tid og rom, liv og død, tar Gud del i våre menneskelige vilkår. I Jesu Kristi grensesprengende solidaritet med svake og utstøtte, gis vi et bilde av hvem Gud er og hva det vil si å være skapt i Guds bilde. Vi kalles til å bryte ned stengsler med kjærligheten som redskap.

Kristenprogressiv

Vi lever i et urettferdig samfunn. Både her i Norge og i verdenssamfunnet ser vi behovet for at man engasjerer seg i kampen for en bedre verden. I kraft av vårt kristne fundament er vi derfor kalt til å være noe større enn bare en organisasjon for unge her i Norge. I solidaritet med de svake, de utstøtte og de som er utsatt for urett og okkupasjon må vi løfte blikket, og utvise et engasjement som favner bredt og kommer vår neste til gode. Da er det ikke nok å bare sitte stille og lese Bibelen, eller vise omtanke kun gjennom bønn - vi må gjøre noe!

Bortenfor kirkegrenser

Forbundet er en kristen organisasjon på tvers avkirkegrenser. Vi ønsker å utfordre etablerte sannheter. Vi bekjenner vårtilhørighet til Jesu Kristi ene og hellige verdensvide kirke. Vi tror på etøkumenisk fellesskap bygget på gjensidig respekt. Vi ønsker at økumenikken skalåpne – ikke begrense. Invitasjonen til nattverdbordet går ut til alle. Vi trorpå en Gud som sprenger grenser, en Gud som river tak og vegger av enhverteologi – inkludert vår egen.

Palestina

Forbundet arbeider for et fritt Palestina. Vi samarbeider tett med vår palestinske søsterorganisasjon, Palestine Youth Ecumenical Movement (PYEM). Hvert år arrangerer vi studentutveksling mellom våre organisasjoner.

Vi har et aktivt solidaritetsprosjekt for et palestinsk kvinnesenter i Abu Dis på Vestbredden.
Forbundet støtter den internasjonale BDS-kampanjen (Boycott, Divestments and Sanctions) for boikott av Israel.

Vi arbeider for å gjøre det palestinske Kairos-dokumentet, et motstandsdokument fra kristne palestinere, kjent i Norge.

Kjønnsrettferdighet

Vi tror på en frigjørende Gud som gjennom Jesu radikale kjærlighet lærer oss å vise solidaritet og kjempe for likeverd. Derfor er arbeidet for kjønnsrettferdighet viktig for oss.

Vi tror at kjønnsrettferdighet handler om rettferdighet for både kvinner og menn og alle som ikke føler seg komfortable innenfor tradisjonelle kjønnskategorier. I mer enn 40 år har vi vært en front i kampen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoners plass og rettigheter i kirke og samfunn.

Vi deltar aktivt på Pride, arrangerer temamøter og debatter, driver kirkevalgkamp for progressive kandidater og jobber aktivt for å få slutt på kirkas diskriminerende praksiser.

Kontakt oss

Takk! Din melding er sendt.