Et studentmiljø med stor takhøyde og lav terskel. Er du på jakt etter samtaler om livet, fest og messe? Et sted der du kan engasjere deg? Eller bare et sted å være sosial? Da må du bli med i Forbundet!

Engasjer deg

Gjennom medlemskap i Forbundet, Norges kristelige studentforbund, blir du del av et fellesskap som tror at alle mennesker er skapt i Guds bilde med samme ukrenkelige verdi - en verdi som er uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet og seksualitet. Og vi ønsker veldig gjerne å inkludere deg i vårt fellesskap – her er det rom for hele deg!

Om forbundet

Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet blant ungdom, studenter og unge voksne. Vi samles om arbeid for Guds rike, til en felles innsats for fred, rettferdighet og likestilling.

Norges kristelige studentforbund (populært kalt «Studentforbundet» eller "Forbundet") er Norges eldste kristelige studentorganisasjon. Siden 1899 har vi vært et nytenkende og progressivt fellesskap av studenter. Fortsatt er vi et annerledes, provoserende og frigjørende alternativ til mange andre kristne miljøer.

Les videre

Vår historie

16. februar 1899 møttes noen noen studenter og universitetslærere på Studenterhjemmet i Underhaugsveien i Kristiania. I løpet av kvelden ble Norske Studenters Kristelige Forbund (NSKF) stiftet som en sammenslåing av fem kristne studentforeninger.

Den eldste av disse var Studentenes Missionsforening fra 1883. Forbundet sprang ut av den internasjonale økumeniske bevegelsen World Student Christian Federation som hadde blitt stiftet fire år tidligere i Sverige, med representanter fra de norske studentforeningene til stede. Professor i gammeltestamentlig teologi ved Universitetet i Kristiania, Simon Michelet, var Forbundets første formann.

Les videre

Siste nytt fra forbundet

Alle artikler

Kontakt oss

Takk! Din melding er sendt.