Varsling i Forbundet

På denne siden kan du trygt varsle om kritikkverdige forhold i Forbundet

Norges kristelige studentforbund skal være et trygt sted for alle medlemmer. Forbundet vil skape et målrettet arbeid for at seksuell overskridende adferd, seksuelle overgrep og seksuell trakassering ikke finner sted! Et hinder for trygge og inkluderende møteplasser kan være at andre medlemmer oppfører seg på en måte som skader, sårer eller truer medlemmer. Forbundets etiske retningslinjer regulerer hvilken oppførsel som ikke tolereres.

Eksempler på forhold du kan varsle om:

  • Uforsvarlig saksbehandling
  • Økonomiske misligheter
  • Diskriminering, mobbing, trakassering eller grenseoverskridende seksuell adferd
  • Arbeidsforhold i strid med arbeidsmiljøloven

All informasjon relatert til varselet håndteres strengt konfidensielt. Vi erkjenner imidlertid at den anklagede personen eller instansen har rett til å bli informert om påstandene som er fremsatt mot dem.

Varsleren vil ikke bli møtt med noen form for gjengjeldelse så lenge rapporteringen av mistanke om brudd skjer i god tro. Vi tar gjengjeldelse på alvor, og ledere eller ansatte som engasjerer seg i slike handlinger vil bli utsatt for disiplinære tiltak.

På samme måte som vi forventer ansvar fra de det blir varslet om, er varsleren også ansvarlig for sine egne handlinger. Bevisste forsøk på å sende inn falske varsler vil bli møtt med passende disiplinære tiltak for å opprettholde integriteten i vår varslingssystem.

Alle skal føle seg trygge med å rapportere ethvert bekymringsfullt forhold, og vi er forpliktet til å sikre en rettferdig og transparent håndtering av alle saker.

Kontakt oss

Takk! Din melding er sendt.