RISK

Ønsker du å vite mer?

Ta kontakt med oss på hybel@forbundet.no

Gå til nettsideKommer snart

Norges KFUK-KFUM og Norges Kristelige Studentforbund har sammen laget samtaleopplegget «RISK – modige samtaler om respekt, identitet, seksualitet og kropp». Opplegget legger opp til fire temakvelder, ett om hvert av de nevnte temaene.

Også temaer som kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (LHBT) tas opp. Under hvert tema er det laget fire til seks øvelser som legger til rette for å reflektere sammen i grupper. Samtaleopplegget som helhet er laget for aldersgruppen 15-30 år, mens de enkelte øvelsene er spisset mot ungdommer eller unge voksne.

Normkritisk metode

Temaene behandles med såkalt normkritisk metode. Det skiller seg fundamentalt fra etikkundervisning som baserer seg på at lederen har noen regler som deltakerne skal lære. I normkritisk metode er det ikke et mål at alle skal være enige, verken med hverandre eller med lederen. I stedet handler metoden om å reflektere rundt uttalte regler og uuttalte normer i en gruppe og i et samfunn. Hvilke uskrevne regler må alle følge og ingen stille spørsmål ved?

Flere av våre prosjekter

Alle prosjekter