Rom for engasjement

Gjennom langsiktig forvaltning av eiendom har Huskomiteen sikret studenter både fysiske rom, men også et nødvendig økonomisk rom til å drive Norges kriselige studentforbund både nasjonalt og lokalt. Gjennom en omstrukturering av eiendomsporteføljen, gjøres det nå nødvendige grep for å sikre at vi også fremover vil kunne forvalte Forbundets eiendommer til det beste for neste generasjons studenter.

I 125 år har Forbundet vært et samlingssted for studenter med rom for et bredt engasjement. Forbundet har som organisasjon gitt et rom hvor studenter kan møtes, føle tilhørighet, bli utfordret og hvor det har vært høy takhøyde og lav terskel. Engasjementet har vært bredt og har fått utløp i mange ulike former i alt fra messer, temamøter, debatter og fester. Engasjementet og aktivitetene har variert fra generasjon til generasjon. Ulike generasjoner har fått muligheten til å fylle Forbundet med sine kampsaker og interesser. Til tross for Forbundets historie og historiske kampsaker har medlemmene fritt kunne gjøre endringer og tilpasse aktivitetene til sine interesser. Dette har vært helt nødvendig da medlemmene engasjerer seg i snitt i tre år. Dette medfører stor utskiftning og gjennomtrekk av medlemsmassen der veien fra ferskt medlem til tillitsvalgt er kort.

Til tross for denne flyktigheten i medlemsmassen og fleksibiliteten til organisasjonen, har vi klart noe få tilsvarende organisasjoner har klart. Vi har i flere tiår klart å forvalte og utvikle en betydelig eiendomsportefølje som har gitt studentene et fysisk rom til å møtes og sikre organisasjonen tilstrekkelig økonomisk rom for å drive organisasjonen. For mange av medlemmene har også denne eiendomsmassen gitt et bosted og hjem i løpet av studietiden. Dette har ikke vært en selvfølgelighet, og det finnes flere eksempler på tilsvarende organisasjoner som ikke har klart å forvalte eiendom og kapital like langsiktig som Forbundet. Måten vi har valgt å strukturere Forbundet har vært nøkkelen til å få til en slik forvaltning.

Studentene skal driver Forbundet her og nå, uten å måtte bekymre seg for langsiktig forvaltning av eiendom. Forbundet som organisasjon skal endres og tilpasses til studentenes kortsiktige ønsker og behov. Samtidig skal Huskomiteen, Forbundets eiendomsforvalter, forvalte eiendommen med tanke på neste generasjon.

Høsten 2022 gikk Olav Nomeland av som styreleder etter mer enn 40 år i rollen. Ingen har bidratt mer til Forbundet enn nettopp Olav, og for mange er Olav personifiseringen av Huskomiteen. Gjennom alle disse årene har Olav sammen med styret i Huskomiteen, utvidet eiendomsmassen etter Forbundets behov og samtidig sikret trygge og stabile økonomiske rammer for organisasjonen. Mens studentene i Forbundet har fått fylle lokalene og har fått sette sitt preg på organisasjonen fra et semester til et neste. Har Huskomiteens oppgave vært å forvalte eiendomsmassen i et langsiktig perspektiv til det beste for neste generasjon studenter. En av de viktigste investeringene som ble gjort i disse tiårene var investeringen i butikklokaler i Bygdøy allè. Dette var en framsynt investering, men som enkelte på det tidspunktet var skeptiske til. Hvorfor skulle en studentorganisasjon investere i butikklokaler? I ettertid har dette vist seg å bli en av Forbundets viktigste investeringer og bidrar til jevn og forutsigbar inntekt som Forbundet kan bruke på studentrettet arbeid. Samtidig som det er en eiendom som er relativt enkel og problemfri å forvalte for en liten organisasjon.

Det bør ikke undervurderes hvilken betydning tilgangen til eiendommer har hatt for organisasjon. Eiendommene gir oss et fysisk møtested og base for lokalforbundene, som gir en naturlig ramme til lokalforbund. Mens andre organisasjoner må lete etter lokaler og ofte endre møtested fra gang til gang, er Universitetsgata 20 eller Singsakerbakken 13 selvfølgelige møtesteder for Forbundets medlemmer. Et rom alle medlemmene har like mye eierskap til og rett til å føle seg hjemme i. Studentene trenger heller ikke å bekymre seg for finansiering, da Forbundet har en svært god økonomi til å være en så liten organisasjon. Jevnlige overføringer fra Huskomiteen har sikret gode økonomiske rammer for lokalforbundene, samtidig som vi kan arrangere nasjonale arrangementer og medlemmene kan dra på internasjonale arrangementer med en svært la egenandel.

Nytten av Huskomiteen sitt arbeid og eiendommene de forvalter, fikk jeg selv erfare som student. I 2013 flyttet jeg til Trondheim for å studere og tok da initiativ til å gjenopplive lokalforbundet i Trondheim. Lokalforbundet hadde i en lengre periode hatt minimalt med aktivitet og da vi startet opp manglet vi mye. Vi hadde nesten ikke medlemmer, et lokalstyre fantes ikke og heller ikke faste arrangementer. Men vi hadde to ting. Lokaler vi kunne benytte som forsamlingslokalet og frie midler vi kunne bruke på å skape aktivitet. Det tok ikke lang tid før medlemsmassen økte, og vi fikk til jevnlige arrangementer. Nye medlemmer følte seg raskt hjemme i Forbundets lokaler, og rommet i seg selv ga muligheter til å arrangere et bredt spekter av aktiviteter.

Var det noen som ville starte et kor eller band så hadde vi lokaler ledige, og vi hadde budsjett til å kjøpe inn kveldsmat etter korøvelser. Var det noen som ville arrangere temakveld om et tema de brant for, så egnet lokalene seg også for dette. I tillegg kunne vi betale reise for innledere og debattanter. Bibelkveld, fest, messer, nyttårsgallaer, temakvelder og debatter. Alt kunne arrangeres i Forbundets lokaler og det var ingen komiteer, utvalg eller legater som skulle godkjenne hva vi brukte Forbundets penger på. Hadde jeg tatt initiativ til å starte en kristen studentbevegelse uten disse rammene, så er jeg usikker på om vi hadde klart å skape noe tilsvarende som det vi fikk til i lokalforbundet i Trondheim.

Skal Hunskomiteen og eiendommene Hunskomiteen forvalter fortsatt kunne bidra positivt, så er vi nødt til å ha et kritisk blikk på hvordan vi forvalter eiendomsmassen for neste generasjon studenter.

Behovet til studentene har endret seg. Hyblene fungerer ikke lengre som et samlingssted for aktive medlemmer. De fleste hyblene leies i dag ut til personer som ikke er medlem av Forbundet. Det har i flere av studentbyene vært forsøkt å fylle hyblene med aktive medlemmer, uten at dette har lyktes. Samtidig er bofellesskap i liten grad et naturlig møtested for studentene der hvor Forbundet har fungerende lokalforbund. Dette er en trend som har holdt seg og styrket seg over flere år.

Tilbakemeldinger fra landsstyret er at de ønsker seg funksjonelle forsamlingslokaler som er universelt utformet. Behovet for et sted å møtes og et fysisk rom er like stort som før, men studentkollektiv dekker ikke dette behovet slik det en gang gjorde. I tillegg til forsamlingslokaler ønsker landsstyret seg mest mulig frie midler til å ansette flere i administrasjonen og skape mer aktivitet. Flere av eiendommene vi sitter på i dag forener disse hensynene. Universitetsgata 20 er et signalbygg for Forbundet, som både er et naturlig møtested og som genererer rikelig med inntekter til organisasjonen. Det samme kan siesom Singsakerbakken 13 som både genererer inntekter, har velfungerende forsamlingslokaler og har en ideell lokalisering for studenter i Trondheim. Andre bygg slik som Egersundsgate 5 i Stavanger dekker i liten grad Forbundets behov. Da det ikke egner seg som forsamlingssted for studenter i Stavanger, samtidig som eiendommen har beskjeden inntjening.

Vi ser samtidig at det stilles stadig høyere krav til forvaltning av eiendom. Eiendomsforvaltning har blitt både mer krevende og profesjonalisert, samtidig som det er viktig å holde kostnadene nede. Eiendomsporteføljen Forbundet sitter på i dag er en krevende ogkostbar eiendomsmasse å forvalte. Alt dette peker i retning at det er på høy tid at det gjennomføres endringer i Huskomiteen de neste årene.

Det kommer derfor til å bli gjennomført store endringer i eiendomsmassen og måten Huskomiteen organiserer forvaltningen av eiendommene. Disse endringene er godt forankret i studentbevegelsen og er helt nødvendige for at Huskomiteen skal forvalte eiendomsmassen til det beste for neste generasjoner forbundere. Vi har gjort en grundig evaluering av eiendommene hvor vi både har sett på potensialet for inntjening og hvilken funksjon de dekker for Forbundet og Forbundets medlemmer. Basert på en samlet vurderingen har vi besluttet hvilke eiendommer vi ønsker å beholde og videreutvikle og hvilke vi ønsker å selge. Egersundsgate 5 i Stavanger er allerede solgt og leilighetene i Bergen og Kristiansand kommer til å bli solgt i løpet av vinteren og våren. Egersundsgate 5 var et eksempel på en eiendom som gjentatte ganger ble forsøkt å gjenopplive som et forbundskollektiv og samlingssted for studentene. Byggets lokalisering og karakter gjorde dette svært vanskelig. Aktive medlemmer i Stavanger ønsket ikke å bruke bygget som forsamlingssted, og lokaliseringen var heller ikke ideell for studenter som ønsket et bosted. Dette kombinert med relativt lav inntjening gjorde beslutningen om salg relativt enkel.

Pengene vi får fra salg kommer til å bli reinvestert slik at vi etter omstruktureringen sitter igjen med en eiendomsmasse som er enkel å forvalte, gir god inntjening samtidig som vi skal ha lokaler tilgjengelig som samlingssted for studenter. På denne måten vil vi sikre at også studenter i fremtiden vil har en eiendomsportefølje som gir fysiske rom for å møtes, økonomiske rom for aktivitet og utvikling, som igjen gir rom for engasjement.

Siste nytt fra forbundet

Alle artikler

Kontakt oss

Takk! Din melding er sendt.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5
Heading 6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Block quote

Ordered list

  1. Item 1
  2. Item 2
  3. Item 3

Unordered list

  • Item A
  • Item B
  • Item C

Text link

Bold text

Emphasis

Superscript

Subscript